شبکه ,درام ,grid ,پتانسیل ,ولتاژ ,شبکه grid ,ولتاژ شبکه ,ولتاژشبکه grid ,تعمیرات فتوکپی ,مقاله سرویس ,دانلود مقاله سرویسدانلود مقاله سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ دانلود مقاله سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ

مراحل تهیه کپی

مرحله اول : شارژ

با ولتاژ۷۵۰M , 6.3 KVDC جریان ، ولتاژشبکه (GRID) ولتاژ(۸۴۰۰)-۷۵۰VOC ،

(۸۳۰۰)۷۲۰VDC

توسط شارژراصلی شارژرمنفی به سطح درام اعمال می گردد ودراین زمان پتانسیل سطح درام توسط شبکه (GRID) های ولتاژکنترل می شود .

به عبارت دیگرپتانسیل سطح درام برابراست با ولتاژی که به شبکه(GRID)اعمال می‌گردد.

پتانسیل سطح درام < ولتاژشبکه(GRID) جهت شارژدرام بارمنفی ازمیان شبکه می‌گذرد .

پتانسیل سطح درام = ولتاژ شبکه (GRID)

ازآنجا شبکه شارژمنفی ایجاد شده توسط ترانسفورماتورهای ولتاژاز طریق شبکه به طرف اتصال زمین درام عبور می کند پتانسیل سطح درام به همان اندازه ولتاژ شبکه خواهد بود .

دانلود مقاله سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپرمز فایل : www.hesabdari24.blogfa.com

دانلود مقاله سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ

منبع اصلی مطلب : دانلود مقاله و پروژه
برچسب ها : شبکه ,درام ,grid ,پتانسیل ,ولتاژ ,شبکه grid ,ولتاژ شبکه ,ولتاژشبکه grid ,تعمیرات فتوکپی ,مقاله سرویس ,دانلود مقاله سرویس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : دانلود مقاله سرویس و تعمیرات فتوکپی شارپ